Over podologie

Podologie is een paramedische discipline die sinds oktober 2001 een officiële erkenning geniet. In 2016 is er een vernieuwd koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In België moet de podoloog beschikken over een diploma van “Bachelor in de Podologie”. Elke podoloog moet ook houder zijn van een VISUM uitgereikt door het ministerie van Volksgezondheid.
De podoloog werkt als paramedicus nauw samen met de behandelende huisarts of specialist. De meeste patiënten komen na een doorverwijzing van de arts bij de podoloog terecht, maar een voorschrift is niet altijd verplicht. Indien u lijdt aan een systeemaandoening zoals bv. diabetes, reuma,… of als u onlangs een operatie aan uw voet of onderste ledematen heeft ondergaan, is een doorverwijzing van een arts noodzakelijk. Bij twijfel kan u ons gerust telefonisch contacteren.

Terugbetalingsmogelijkheden

  • Diabetespatiënten met een risico op voetproblemen krijgen 2 keer per jaar een RIZIV terugbetaling
    • Bij twijfel of u een verhoogd risico heeft op voetproblemen komt u best eens langs voor een voetscreening.
    • Voor de terugbetaling heeft u per KALENDERJAAR een voorschrift nodig van uw huisarts of geneesheer specialist.
  • Podologische zolen worden momenteel deels terugbetaald door volgende ziekenfondsen:
  • De meeste mutualiteiten voorzien een tegemoetkoming voor voetverzorging. Elke mutualiteit hanteert hiervoor een andere reglementering zodat u zich best informeert bij uw eigen mutualiteit.

Hieronder vindt u een aantal nuttige links: