Reumapatiënten

Specifieke doelgroep: reumapatiënten

Een groot aantal patiënten met Reumatoïde Artritis, Psoriasisartritis of Spondylitis Ankylosans krijgen te maken met voetproblemen. Dit kan gaan van nagelproblemen tot hamer- en klauwtenen, bunions,…
De podoloog screent je voeten om risicofactoren voor het ontstaan van een chronische wonde of deformaties op te sporen en om veranderingen ter hoogte van de voeten tijdig te identificeren. De behandeling heeft als doel om de patiënt zo lang mogelijk mobiel te houden.