Diabetespatiënten

Specifieke doelgroep: diabetespatiënten

Een goede voetverzorging is uiterst belangrijk voor diabetespatiënten. Daarom is het noodzakelijk om tijdig en op regelmatige basis op consult te gaan bij de podoloog. Tijdens de raadpleging gebeurt er een grondige screening en wordt het nodige advies gegeven over een correcte voetverzorging.

Diabetesscreening

Een verhoogd risico op voetwonden kan ontstaan in geval van gevoelsstoornissen, problemen met de bloeddoorstroming of door vervormingen van tenen en/of voeten. In een dergelijke situatie is het aangewezen om de podoloog regelmatiger te raadplegen. De frequentie wordt bepaald door de arts in samenspraak met de podoloog.

Diabetespatiënten met een diabetespas of zorgtraject kunnen onder bepaalde voorwaarden 2 podologische behandelingen per jaar terugbetaald krijgen mits voorschrift van een arts.